Sanbutsuge

Sanbutsuge is technically a gatha (song) which comes from the The Larger Sutra of Immeasurable Life. (Larger Amida Sutra). It contains the praises of the Buddha Lokesvraraja by Bodhisattva Dharmakara through which Dharmakara expresses his own desire and determination to attain Buddhahood for the sake of saving all sentient beings.

The lines that start with ‘#” are read only by the Leader. The lines with ‘@’ are read at a slower pace. Each line is composed of four Chinese characters with each character read in a beat.


#KO GEN GI GI
I JIN MU GOKU
NYO ZE EN MYO
MU YO TO SHA

NICHI GATSU MA NI
SHU KO EN NYO
KAI SHITSU ON PEI
YU NYAKU JU MOKU

NYO RAI YO GEN
CHO SE MU RIN
SHO GAKU DAI ON
KO RU JIP PO

KAI MON SHO JIN
SAN MAI CHI E
I TOKU MU RYO
SHU SHO KE U

JIN TAI ZEN NEN
SHO BUTSU HO KAI
GU JIN JIN NO
KU GO GAI TAI

MU MYO YOKU NU
SE SON YO MU
NIN NO SHI SHI
JIN TOKU MU RYO

KU KUN KO DAI
CHI E JIN MYO
KO MYO I SO
SHIN DO DAI SEN

GAN GA SA BUTSU
ZAI SHO HO O
KA DO SHO JI
MI FU GE DATSU

FU SE JO I
KAI NIN SHO JIN
NYO ZE SAN MAI
CHI E I JO

GO SEI TOKU BUTSU
FU GYO SHI GAN
IS SAI KU KU
I SA DAI AN

KE SHI U BUtsu
HYAKU SEN NOKU MAN
MU RYO DAI SHO
SHU NYO GO JA

KU YO IS SAI
SHI TO SHO BUtsu
FU NYO GU DO
KEN SHO FU GYAku

HI NYO GO JA
SHO BUTSU SE KAI
BU FU KA GE
MU SHU SETSU DO

KO MYO SHIS SHO
HEN SHI SHO KOku
NYO ZE SHO JIN
I JIN NAN RYO

RYO GA SA BUtsu
KOKU DO DAI ICHI
GO SHU KI MYO
DO JO CHO ZETSU

KOKU NYO NAI ON
NI MU TO SO
GA TO AI MIN
GO DATSU IS SAI

JIP PO RAI SHO
SHIN NETSU SHO JO
I TO GA KOKU
KE RAKU AN ON

KO BUTSU SHIN MYO
ZE GA SHIN SHO
HOTSU GAN NO HI
RIKI SHO SHO YOKU

JIP PO SE SON
CHI E MU GE
JO RYO SHI SON
CHI GA SHIN GYO

KE RYO SHIN SHI
@SHO KU DOKU CHU
@GA GYO SHO JIN
@NIN JU FU KE

#NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU

#GAN NI SHI KU DOKU
BYO DO SE IS SAI
DO HOtsu BO DA-I SHIN
OU JOU AN RAku KOku